prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Kandydatka na rektora WUM
Stawiam na

ludzi

Rozwój

nowoczesność

OŚWIADCZENIE

z dnia 23.04.2024


Oświadczenie dotyczące ostatnich wydarzeń na naszej Uczelni oraz publikacji, które umieszcza Pan Rektor na stronie głównej WUM


Stanowisko Pełnomocników wobec bezskutecznego wydania decyzji przez JM Rektora WUM o nałożeniu kary dyscyplinarnej upomnienia oraz wydania przez JM Rektora WUM Zarządzenia nr 69/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zawieszenia wykonania uchwały nr 8/2024 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia
25 marca 2024 r.

Stanowisko Pełnomocników skierowane do UKW

OŚWIADCZENIE

z dnia 19.04.2024


W nawiązaniu do oświadczenia zamieszczonego przez Rektora WUM Zbigniewa Gacionga na stronie internetowej uczelni pragnę sprostować i przedstawić fakty, tak aby mieli Państwo pełny obraz całej sytuacji.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z treścią oświadczenia

Dlaczego kandyduję?

Kandyduję na rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ponieważ wierzę w ludzi, rozwój i nowoczesność. Jestem przekonana, że poprzez zaufanie, inwestowanie w rozwój osobisty i zawodowy oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, możemy wspólnie podnieść jakość kształcenia i badań naukowych. Wierzę w to, że przy odpowiednim wsparciu każdy może osiągnąć sukces, a uczelnia powinna być miejscem, które promuje innowacyjność, otwartość na zmiany i umiejętność adaptacji do nowych wymagań i wyzwań, jakie stawiają przed nami zmieniające się potrzeby społeczeństwa.

Moim celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi całej społeczności akademickiej, a także budowanie mostów pomiędzy tradycją i nowoczesnością, co pozwoli na rozwój naszej pozycji jako lidera.

Nasz uniwersytet potrzebuje zmiany